комунальне підприємство

«Запорізький обласний центр ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Запорізької обласної ради
Навчання посадових осіб і спеціалістів
Назва
Годин
Вартість
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом ”Загальні питання охорони праці”
32
280
Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки 
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж” (Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.01.2010р. № 2)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15 та ДБН В. 2.5-20-2001)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Типовою інструкцією з організації беспечного ведення газонебезпечних робіт” (НПАОП 0.00-5.11-85)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпечної і технічної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98), (Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом ”Охорона праці та промислова безпека у будівництві”(ДБН А. 3.2-2-2009)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час зварювання металів”(НПАОП 28.52-1.31-13)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів, які здійснюють технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення за ”ПБСГ” (НПАОП 0.00-1.76-15), Газопостачання” (ДБН В.2.5.-20-2001)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці та безпечої експлуатації технологічних трубопроводів” (НПАОП 0.00-1.73-14)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за НПАОП 0.00-175-15 ”Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці у ливарному виробництві” (НПАОП 27.5-1.46-14)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки при виробництві водню методом електролізу води” (НПАОП 24.11-1.03-78)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці в деревообробній промисловості” (НПАОП 20.0-1.02-05)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії” (НПАОП 27.1- 1.09-09)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях” (НПАОП 73.1-1.11-12)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для водних господарств у чорній метаталургії” (НПАОП 27.1-1.47-14)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом ”Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом: ”Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів” (НПАОП 0.00-1.02-08)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ” Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів” (НПАОП 60.3-1.08-77)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (НПАОП 0.00-1.81-18)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водоведведення населених місць (НПАОП 41.0-1.01-79)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна” (НПАОП 15.0-1.01.-17)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві” (НПАОП 01.0-1.01-12)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, працюючих на вибухонебезпечних і токсичних газах” (НПАОП 0.00-1.14-70)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів з безпечної експлуатації автоклавів за ”Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»” (НПАОП 0.00-1.81-18 )
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря” (НПАОП 24.1-1.30-88)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці в металургійній промисловості” (НПАОП 27.0-1.01-08)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці на автомобільному транспорті” (НПАОП 0.00-1.62-12)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок” (НПАОП 29.23-1.04-90)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок” (НПАОП 0.00-1.51-88)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні і застосуванні хлору” (НПАОП 0.00-1.23-10)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів, обслуговуючих димоходи та вентиляційні канали за ”Правилами безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” (НПАОП 0.00-1.71-13)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом” (НПАОП 0.00-1.24-10)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами безпеки при виробництві напівпровідників матеріалів (германій та кремній)” (НПАОП 24.66-1.01-82),
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час холодного оброблення металів” (НПАОП 0.00-1.68-13)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)” (НПАОП 63.2-1.06-02)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок” (НПАОП 0.00-1.69-13)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для нафтохімічних підприємств” (НПАОП 0.0-1.19-08)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії” (НПАОП 27.1-1.06-08)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами техніки безпеки при виробництві цегли та вапна” (НПАОП 26.1-1.07-75)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств” (НПАОП 27.1-1.10-07)
24
280
Навчання практичним навичкам надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки” (НПАОП 92.7-1.01-06)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Загальними правилами вибухонебезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв”.
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами охорони праці під час ковальсько-пресових робіт” (НПАОП 0.00-1.33-13)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах (НПАОП 0.00-1.27-09)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин” (НПАОП 0.00-1.45-69)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів “Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями” (НПАОП 0.00-7.15-18)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами охорони праці на об᾽єктах з переробки пластичних мас” (НПАОП 25.0-1.01-12)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами охорони праці на міському електричному транспорті”(НПАОП 60.2-1.01-06)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки під час розробки родовищ корисних копалин підземним способом” (НПАОП 0.00-1.77-16)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України” (НПАОП 02.0-1.08-95)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв ” (НПАОП 15.9-1.28-17)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правидами безпеки у коксохімічному виробництві” (НПАОП 23.1-1.01-08)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за НПАОП 45.2-7.03-17 ”Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час паяльних робіт”(НПАОП 28.52-1.32-14)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” (НПАОП 0.00-1.66-13)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу” (НПАОП 27.1-1.04-09)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці при термічній обробці металів” (НПАОП 28.5-1.02-07)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами експлуатації електрозахисних засобів” (НПАОП 40.1-1.07-01)
24
280
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Управління та поводження з відходами”
56
1000
Вкажіть Ваш номер телефону і ми Вам зателефонуємо!
+380