комунальне підприємство

«Запорізький обласний центр ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Запорізької обласної ради
Навчання посадових осіб і спеціалістів
Назва
Годин
Вартість
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин” (НПАОП 0.00-1.45-69)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” (НПАОП 0.00-1.71-13)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом” (НПАОП 0.00-1.24-10)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами безпеки при виробництві напівпровідників матеріалів (германій та кремній)” (НПАОП 24.66-1.01-82),
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час холодного оброблення металів” (НПАОП 0.00-1.68-13)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)” (НПАОП 63.2-1.06-02)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок” (НПАОП 0.00-1.69-13)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для нафтохімічних підприємств” (НПАОП 0.0-1.19-08)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії” (НПАОП 27.1-1.06-08)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами техніки безпеки при виробництві цегли та вапна” (НПАОП 26.1-1.07-75)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств” (НПАОП 27.1-1.10-07)
24
350
Навчання практичним навичкам надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки” (НПАОП 92.7-1.01-06)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Загальними правилами вибухонебезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв”.
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами охорони праці під час ковальсько-пресових робіт” (НПАОП 0.00-1.33-13)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах (НПАОП 0.00-1.27-09)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів, обслуговуючих димоходи та вентиляційні канали за ”Правилами безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів “Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями” (НПАОП 0.00-7.15-18)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами охорони праці на об᾽єктах з переробки пластичних мас” (НПАОП 25.0-1.01-12)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за “Правилами охорони праці на міському електричному транспорті”(НПАОП 60.2-1.01-06)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки під час розробки родовищ корисних копалин підземним способом” (НПАОП 0.00-1.77-16)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України” (НПАОП 02.0-1.08-95)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв ” (НПАОП 15.9-1.28-17)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правидами безпеки у коксохімічному виробництві” (НПАОП 23.1-1.01-08)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за НПАОП 45.2-7.03-17 ”Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час паяльних робіт”(НПАОП 28.52-1.32-14)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” (НПАОП 0.00-1.66-13)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу” (НПАОП 27.1-1.04-09)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці при термічній обробці металів” (НПАОП 28.5-1.02-07)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами експлуатації електрозахисних засобів” (НПАОП 40.1-1.07-01)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Управління та поводження з відходами”
56
1000
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для водних господарств у чорній метаталургії” (НПАОП 27.1-1.47-14)
24
350
Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки 
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж” (Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.01.2010р. № 2)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15 та ДБН В. 2.5-20-2001)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Типовою інструкцією з організації беспечного ведення газонебезпечних робіт” (НПАОП 0.00-5.11-85)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпечної і технічної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98), (Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом ”Охорона праці та промислова безпека у будівництві”(ДБН А. 3.2-2-2009)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час зварювання металів”(НПАОП 28.52-1.31-13)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів, які здійснюють технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення за ”ПБСГ” (НПАОП 0.00-1.76-15), Газопостачання” (ДБН В.2.5.-20-2001)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці та безпечої експлуатації технологічних трубопроводів” (НПАОП 0.00-1.73-14)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за НПАОП 0.00-175-15 ”Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці у ливарному виробництві” (НПАОП 27.5-1.46-14)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки при виробництві водню методом електролізу води” (НПАОП 24.11-1.03-78)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці в деревообробній промисловості” (НПАОП 20.0-1.02-05)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії” (НПАОП 27.1- 1.09-09)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях” (НПАОП 73.1-1.11-12)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом ”Загальні питання охорони праці”
32
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом ”Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом: ”Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів” (НПАОП 0.00-1.02-08)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ” Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів” (НПАОП 60.3-1.08-77)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (НПАОП 0.00-1.81-18)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водоведведення населених місць (НПАОП 41.0-1.01-79)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна” (НПАОП 15.0-1.01.-17)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві” (НПАОП 01.0-1.01-12)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, працюючих на вибухонебезпечних і токсичних газах” (НПАОП 0.00-1.14-70)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів з безпечної експлуатації автоклавів за ”Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»” (НПАОП 0.00-1.81-18 )
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря” (НПАОП 24.1-1.30-88)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці в металургійній промисловості” (НПАОП 27.0-1.01-08)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами охорони праці на автомобільному транспорті” (НПАОП 0.00-1.62-12)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок” (НПАОП 29.23-1.04-90)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок” (НПАОП 0.00-1.51-88)
24
350
Навчання посадових осіб та спеціалістів за ”Правилами безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні і застосуванні хлору” (НПАОП 0.00-1.23-10)
24
350
Вкажіть Ваш номер телефону і ми Вам зателефонуємо!
+380