комунальне підприємство

«Запорізький обласний центр ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Запорізької обласної ради
Нормативна база

Закон України Про охорону праці

Про затвердження Змін до Правил пожежної безпеки в Україні

Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці. (НПАОП 0.00-4.35-04)

Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98)

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі (ДНАОП 0.03-8.06-94)

Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці​

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Вкажіть Ваш номер телефону і ми Вам зателефонуємо!
+380