комунальне підприємство

«Запорізький обласний центр ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Запорізької обласної ради
Законодавчо-нормативна документація щодо проведення атестації робочих місць

1.Закон України «Про пенсійне забезпечення» ст. 13
https://zakon.rada.gov.ua/go/1788-12

2.Закон України «Про відпустки» ст. 7, 8  
https://zakon.rada.gov.ua/go/504/96-%D0%B2%D1%80

3.Постанова Кабінету Міністрів України  від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/442-92-%D0%BF 

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/461-2016-%D0%BF 

5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. № 16  «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв,  робіт,  цехів,  професій і посад, зайнятість працівників в  яких  дає  право  на щорічні   додаткові  відпустки  за  роботу  із шкідливими  і  важкими  умовами  праці  та  за особливий характер праці» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0058-98 

6.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.06.2003 N 150 «Про внесення змін до порядків, затверджених наказом Мінпраці від 30 січня 1998 р. N 16»
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0496-03 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1290-97-%D0%BF 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290»
https://zakon.rada.gov.ua/go/679-2003-%D0%BF 

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/576-2005-%D0%BF 

10. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005  N 383 «Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1451-05 

11. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21 серпня 2000 року № 205 «Про затвердження роз’яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0205203-00 

12.Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. N 327 
https://buhgalter911.com/spravochniki/klassifikatory/statisticheskie-klassifikatory/klasifikator-profesiy-kp-950586.html 

13. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 31 грудня 1997 року N 383/55 «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів»  
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0050-98 

14. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2014 № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0472-14 

15. Розпорядження КМУ від 18 грудня 2017 р. № 1022-р «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1022-2017-%D1%80 

16. Постанова Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 03.10.1986 N387 / 22-78 «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці »
https://zakon.rada.gov.ua/go/v2-78400-86 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/163-2001-%D0%BF 

18. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 № 122 «Про затвердження  Порядку  застосування  Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0304-01 

19.Постанова Міністерства праці  України от 01.09.92 г. N 41 «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці» 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0041205-92?lang=ru 

20. Міністерство праці України, Міністерство охорони здоров'я України від 30.11.1992 N 06-41-48 «Інструкція щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/v1-48205-92 

21.Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. N 741 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР»
https://zakon.rada.gov.ua/go/741-2016-%D0%BF 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 937 «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці» (Із змінами і доповненнями) 
https://zakon.rada.gov.ua/go/937-2007-%D0%BF 
 
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 791 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці»  
https://zakon.rada.gov.ua/go/937-2007-%D0%BF 
 
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. N 1021 «Про внесення змін до Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1021-2015-%D0%BF 

25. Зміни від 04.07.2017р. до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/479-2017-%D0%BF 

26. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1542 від 26.10.2017 року затверджує зміну № 6 в національний класифікатор ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/v1542731-17 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. N 708 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком напільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461» 
https://zakon.rada.gov.ua/go/708-2019-%D0%BF 

28. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 259 від 15.02.2019р. «Про затвердження Зміни № 8 до Національного класифікатора ДК 003:2010»
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0259731-19 

29. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1574 від 18.08.2020р. «Про затвердження Зміни № 9 до Національного класифікатора ДК 003:2010»
https://zakon.rada.gov.ua/go/v1574915-20

Вкажіть Ваш номер телефону і ми Вам зателефонуємо!
+380